Producent nawozów dolistnych
Producent nawozów dolistnych
Ostatnia aktualizacja:

Obniżenie pH wody do oprysku – jak to zrobić?

Zastosowanie wody do wszystkich oprysków, które wykonujemy na polu, ma bardzo duży wpływ na ich skuteczność. Najczęściej do zabiegów używana jest woda ze stawu, studni głębinowych, deszczówka, a często też ta pochodząca z wodociągów. Jak wiemy, każda z tych wód ma inne parametry. Jeszcze kilka lat temu większość z nas nie zdawała sobie sprawy, jak duży wpływ mają właściwości wody na działanie środków chemicznych. Często zdarzało się, że po zastosowaniu oprysku na rośliny nie było widać efektu i problem występował nadal. Okazuje się jednak, że to właśnie woda mogła być przyczyną tego problemu.

Właściwości chemiczne wody – skład i odczyn

Zanim zaczniemy przygotowywać roztwór do oprysku, musimy sprawdzić właściwości chemiczne wody, której będziemy używać (jej skład chemiczny, odczyn itp.) oraz czy nie ma w niej zanieczyszczeń, mogących powodować zapychanie dysz w opryskiwaczu. Mamy tak naprawdę kilka możliwości. 

Jedną z nich jest pobranie próbki wody, dostarczenie jej do najbliższej okręgowej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub chemiczno-rolnicze, która za opłatą zostanie sprawdzona pod kątem wszystkich istotnych parametrów. 

Drugą możliwością jest zakup miernika pH wody oraz miernika jakości wody. Badanie takimi urządzeniami możemy wykonać samodzielnie w domu. 

Wskażą nam one dokładne pH wody i dokładny wynik jej twardości wody podany w PPM. 

Skala twardości wody

Rodzaj wodyCaCO3 [ppm]
Bardzo miękka<89
Miękka89-179
O średniej twardości179-268
O znacznej twardości268-357
Twarda357-535
Bardzo twarda>535

Jakość wody wykorzystywanej do oprysku ma bardzo duże znaczenie.

Wysokie pH (powyżej 7) i wysoka twardość wody mają bardzo duży wpływ na skuteczne działanie wszystkich środków chemicznych używanych do zabiegów.

Wiele z nich nie działa poprawnie, a co za tym idzie nie przynoszą one pożądanego efektu.

Charakterystyka twardej wody

Twarda woda charakteryzuje się większym napięciem powierzchniowym, co znacząco utrudnia zwilżenie i rozprowadzenie oprysku na powierzchni roślin. Duże krople spływają tym samym z liści, a to skutkuje spadkiem skuteczności wykonywanego zabiegu. Dodatkowo środki chemiczne, które zostały zastosowane w oprysku, mogą nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Dlatego też warto w takiej sytuacji poszukać produktów, które rozwiązałyby ten problem.

Każdy środek chemiczny potrzebuje innego pH, czy jest to fungicyd, insektocyd, a nawet herbicyd. 

Gdy patrzymy na środki herbicydowe rozpuszczone w wodzie złej jakości (odczyn zasadowy), widzimy, że dużo trudniej się rozpuszczają i w rezultacie skutkuje to słabszym działaniem środka i mniejszą ilością zniszczonych chwastów i dalszymi problemami.

Zasada głosi, że woda używana do zabiegu powinna mieć pH zbliżone do pH herbicydu, którego chcemy użyć do oprysku. Większość herbicydów dostępnych na rynku ma odczyn kwaśny. Dlatego też optymalne pH cieczy roboczej do zabiegów herbicydowych wynosi 4-6,5 (odczyn lekko kwaśny). W badaniach wykazano, że podniesienie pH zaledwie o jedną jednostkę przyczynia się do dziesięciokrotnego zwiększenia tempa hydrolizy herbicydu w cieczy użytkowej. Szczególnie wrażliwe na pH powyżej 7 są herbicydy, np. te oparte na 2,4-dichlorofenoksyoctowy. Substancje zawarte w herbicydach, takie jak pendimetalina, są w niewielkim stopniu zależne od odczynu wody. Na rynku obecne są też herbicydy, które w środowisku zbyt kwaśnym mogą tracić swoją aktywność – dlatego tak ważne jest czytanie etykiet stosowanego środka. 

Należy pamiętać, że temperatura wody używanej do zabiegu herbicydowego jest równie ważna. Jeśli będzie ona zbyt niska, środek może nie rozpuścić się do końca, co w rezultacie  spowoduje wytrącenie osadu na dnie opryskiwacza. Warto też zaznaczyć, że ciecz robocza sporządzona na wodzie o pH powyżej 7 jest bardzo niekorzystna dla środków fungicydowych i insektycydowych. Często prowadzi ona do bardzo szybkiego rozkładu chemicznego już w zbiorniku opryskiwacza 

Najlepszym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie kondycjonera wody do oprysku, który zakwasi wodę.

Zakwaszanie wody do oprysku

Zakwaszanie wody do oprysku to proces zwiększania kwasowości wody w sposób sztuczny. Zakwaszenie cieczy roboczej do pH 3,8-4,3 podnosi efektywność zabiegów poprzez zwiększenie aktywność substancji. Optymalne pH dla cieczy roboczej wynosi około 4,5-6 (odczyn lekko kwaśny). 

Zadaniem kondycjonera wody jest przede wszystkim wyższa skuteczność działania oraz szybsze przyswojenie wszystkich środków chemicznych używanych do zabiegu.  Gdy już przystąpimy do przygotowywania cieczy roboczej w opryskiwaczu, należy pamiętać o dodaniu kondycjonera do opryskiwacza, który wcześniej został napełniony do 2/3 wodą. Przy rozpuszczaniu środków musimy mieć włączone mieszadło.

Produkty obniżające pH wody

Od około 5 lat świadomość rolników odnośnie do kondycjonerów wody znacznie się zwiększyła. Na rynku pojawiło się wiele produktów, które obniżają pH cieczy roboczej, ale także mają za zadanie zmiękczać wodę.

Wiele produktów co prawda obniża pH wody, ale przy tym bardzo ją zatwardza, co powoduje niekorzystny wpływ oprysku na roślinę. Może nawet zajść reakcja chemiczna, która spowoduje brak przyswajalności środków lub brak możliwości wypryskania cieczy z powodu zważenia środka.

Dr Green kładzie mocny nacisk na właściwości wody, która przecież jest nośnikiem substancji stosowanych w rolnictwie. Nawozy dolistne DR GREEN ZBOŻA, DR GREEN ZBOŻA JARE, DR GREEN RZEPAK, DR GREEN OLEISTE, DR GREEN KUKURYDZA, DR GREEN WARZYWA, DR GREEN ZIEMNIAKI, DR GREEN SADY, DR GREEN BURAKI, DR GREEN BOROWY skutecznie obniżają pH wody.

Warto czytać etykiety oraz sprawdzać producentów i szukać produktów – nawozów dolistnych, które mają w swoim składzie kondycjoner. Dzięki temu zaoszczędzimy nie tylko czas, ale także pieniądze!