Producent nawozów dolistnych
Producent nawozów dolistnych

Kontakt

Dr. Green Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 16
32-500 Chrzanów
REGON 120865342
NIP 628-220-62-23
Dr. Green Sp. z o.o. wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000326846.

Znajdź najbliższego przedstawiciela handlowego

Znajdź najbliższy punkt dystrybucji