Producent nawozów dolistnych
Producent nawozów dolistnych
Ostatnia aktualizacja:

Dokarmianie dolistne (odżywianie) kukurydzy. Co powinien zawierać nawóz dolistny do kukurydzy?

Wszystko na temat odżywiania kukurydzy. O jakich składnikach należy pamiętać?

Kukurydza i jej potrzeby pokarmowe

Kukurydza pobiera bardzo duże ilości azotu, potasu, fosforu, magnezu oraz wapnia. Jeśli chodzi o mikroelementy, to do prawidłowego rozwoju potrzebuje cynku, manganu, boru, żelaza, molibdenu i miedzi. Podstawowym źródłem składników pokarmowych jest odpowiednio dobrane nawożenie doglebowe. Niestety niekorzystne warunki pogodowe oraz pogłębiające się zasolenie gleby, może utrudniać pobieranie zawartych w niej składników pokarmowych przez system korzeniowy. Deficyt składników często potęgują susze i chłody, które występują na wiosnę. W konsekwencji na plantacjach kukurydzy można zaobserwować zahamowanie wzrostu roślin, jak i objawy niedoborów pierwiastków. Dlatego też nawożenie dolistne kukurydzy jest nie tylko zalecane, a wręcz w wielu przypadkach może okazać się niezbędne do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. Najczęściej obserwuje się niedobory mikroelementów, ale składniki takie jak azot, fosfor i potas również możemy uzupełniać dolistnie.

Okres odżywiania dolistnego kukurydzy jest krótki, przypada na fazę od 5 do 10 liści. To najważniejszy moment stosowania nawozów dolistnych DR GREEN, ponieważ jest to moment kodowania plonu przez roślinę.

Jak przejawiają się niedobory pierwiastków w kukurydzy?

Fosfor

Kukurydza jest rośliną ciepłolubną, dlatego należy pamiętać, że w początkowych fazach wzrostu niska temperatura gleby może ograniczać pobieranie fosforu. Gdy temperatura gleby spadnie poniżej 13°C, znacznie zmniejsza się dostępność fosforu, co skutkuje ograniczeniem rozwoju systemu korzeniowego oraz zahamowaniem wzrostu rośliny. Aby temu zapobiegać, warto uzupełnić niedobór tego składnika za pomocą nawozu dolistnego DR GREEN START NP 12-60. Niedobór fosforu objawia się również w postaci fioletowych przebarwień na liściach.

Azot

Niedobory azotu przejawiają się z kolei zmianą barwy liści z ciemnozielonej na jasnozieloną, a w skrajnych przypadkach na wierzchołkach starszych liści pojawiają się v-kształtne nekrozy. Azot jest podstawą dobrego plonowania rośliny.

Potas

Potas to pierwiastek, który odpowiada za prawidłową gospodarkę wodną w roślinie. Niedostateczne nawożenie potasem skutkuje spowolnionym wzrostem rośliny, prowadzi do słabego wyziarnienia kolby, co ma wpływ na wielkość plonu. Charakterystycznym objawem niedoboru tego składnika są brzeżne chlorozy najstarszych liści. Najszybciej niedobór tego pierwiastka uzupełnisz nawozem DR GREEN ENERGY NK 10-40.

Magnez

Kukurydza jest rośliną o dużych wymaganiach pokarmowych względem magnezu, który warunkuje skuteczne pobieranie azotu oraz jako główny składnik chlorofilu wpływa na prawidłowy rozwój kukurydzy i jej plonowanie.

Skuteczne nawożenie roślin pomoże uzupełnić niedobory mikroelementów.

Mikroelementy w odżywkach do kukurydzy. Które z nich są konieczne?

Odżywki na kukurydzę powinny zawierać również niezbędne do prawidłowego rozwoju mikroelementy. Kluczowymi w uprawie kukurydzy są cynk, mangan, bor, żelazo, molibden oraz miedź.

Najważniejszym mikroelementem w uprawie kukurydzy jest cynk, który podobnie jak fosfor wpływa na szybki rozwój systemu korzeniowego, co skutkuje lepszym pobieraniem składników pokarmowych oraz efektywniejsze wykorzystanie wody. Cynk bierze również udział w syntezie auksyn, przez co zapobiega karłowaceniu roślin. W przypadku niedoboru cynku na liściach powstają chlorozy w postaci białych pasów między nerwami liści.

Kolejnym bardzo ważnym pierwiastkiem w uprawie kukurydzy jest mangan. Odbywa pełnią główną rolę w produkcji chlorofilu i procesie fotosyntezy oraz syntezie białek. Niedobór manganu objawia się na najmłodszych liściach w postaci międzyżyłkowych chloroz. Rośliny dobrze zaopatrzone w mangan charakteryzują się większą odpornością na choroby i niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dobra odżywka do kukurydzy powinna zawierać w swoim składzie również bor, który jest odpowiedzialny za tworzenie silnej łodygi, reguluje procesy generatywne, czyli kwitnienie i zapylanie, a także kontroluje aktywność auksyn. Niedostateczne odżywienie kukurydzy borem w odpowiedniej fazie prowadzi do ubytku ziarniaków w kolbie. Kolby są słabo wykształcone, o nieregularnym uziarnieniu, a rośliny są bardziej podatne na wyleganie. Bor należy stosować profilaktycznie, ponieważ nawet krótkotrwały niedobór składnika może wpłynąć na obniżenie plonu. Świetnym rozwiązaniem z pełnym zestawem mikroelementów jest nawóz dolistny DR GREEN KUKURYDZA.

Jak przeprowadzać zabiegi dokarmiania dolistnego kukurydzy? Nawożenie dolistne kukurydzy.

Skuteczność oprysku nawozami dolistnymi determinuje kilka czynników takich jak temperatura, wilgotność, czy nasłonecznienie. Zabiegi dokarmiania dolistnego najlepiej przeprowadzać w temperaturze od 12°C do 23°C. Zbyt niska temperatura może ograniczać pobieranie składnika pokarmowego, a z kolei zbyt wysoka natomiast może powodować poparzenia. Nie należy wykonywać zabiegów przed spodziewanym deszczem, przy silnym wietrze lub podczas dużego nasłonecznienia.

Kukurydza jest rośliną, która szybko reaguje na zabiegi dolistne, w tym nawożenie dolistne. Odpowiednio stężone nawozy dolistne mikro i makroelementowe, zastosowane w odpowiedniej fazie, przyczyniają się do wzrostu plonowania.

Produkty używane w uprawie

Artykuły które Cię zainteresują