Producent nawozów dolistnych
Producent nawozów dolistnych
Ostatnia aktualizacja:

Jaki nawóz pod kukurydzę?

Nawóz pod kukurydzę – czego kukurydza potrzebuje do życia?

Kukurydza jest rodziną, która ma bardzo wysokie wymagania pokarmowe, a jej początkowy rozwój determinowany jest szeregiem różnych czynników, do których należy zaliczyć nawożenie przedsiewne. To właśnie ten zabieg warunkuje prawidłowy początkowy rozwój kukurydzy i wpływa na jej przyszłe plony.

Dawka związków, których potrzebuje kukurydza, zależy m.in. od dwóch czynników:

  1. Pierwszym jest zasobność gleby w składniki pokarmowe – to, jakie gleby posiadamy, będzie decydowało o intensywności nawożenia potrzebnego kukurydzy. Im mniej zasobne gleby, tym większa dawka nawozów musi zostać dostarczona.
  2. Równie ważnym elementem, mającym wielki wpływ na nawożenie, jest odczyn gleby, który powinien wynosić nie mniej niż pH 5,5. Ważne więc, by przed zastosowaniem nawożenia doglebowego zrobić badanie gleby.

Nawożenie kukurydzy – dawki nawozów

Z plonem 10 t zielonki kukurydza pobiera około: 38 kg azotu (N), 14 kg fosforu (P2O5), 45 kg potasu (K2O), 20 kg wapnia (CaO), 12 kg magnezu (MgO), 5 kg siarki (S) lub / oraz 17 g boru (B), 13 g miedzi (Cu), 150 g manganu (Mn), 1,5 g molibdenu (Mo) i 150 g cynku (Zn).

Kukurydza uprawiana na ziarno pobiera na każdą 1 t ziarna i odpowiednią masę słomy: 30 kg azotu (N), 12 kg fosforu (P2O5), 30 kg potasu (K2O), 10 kg wapnia (CaO), 10 kg magnezu (MgO), 3,5 kg siarki (S) lub w przeliczeniu na SO3 – 9 kg SO3 oraz 11 g boru (B), 14 g miedzi (Cu), 110 g manganu (Mn), 0,9 g molibdenu (Mo) i 85 g cynku (Zn).

Czym nawozić kukurydzę?

Fosfor i potas to pierwiastki, które mają ogromny udział w plonowaniu.

Oba w znacznym stopniu wpływają na zawiązywanie kolb i ich zaziarnienie. Dlatego tak ważne jest nawożenie kukurydzy tymi składnikami w ilościach, które są jej potrzebne.

Fosfor jest jednak słabo pobierany w warunkach niskich temperatur, powoduje to w kukurydzy zahamowanie jej wzrostu oraz czerwienienie liści. Mając to na uwadze, fosfor powinniśmy uzupełniać wraz z mikroelementami, dokarmiając roślinę dolistnie.

Potas również reguluje gospodarkę wodną oraz pobieranie azotu w kukurydzy. Rośliny, które otrzymywały prawidłową dawkę potasu, wykazują większą odporność na suszę.

Do nawożenia azotowego kukurydzy polecane są długo działające formy azotu. Dzieje się tak, ponieważ kukurydza najintensywniej pobiera azot w fazie przed kwitnieniem aż do fazy wytwarzania kolb. Dlatego powinniśmy skorzystać z nawozów takich jak np. saletra amonowa, saletrzak lub RSM. Najbardziej poleca się jednak formę amidową azotu zawartą w moczniku, gdyż jest ona długo uwalniana.

Mikroelementowe nawożenie kukurydzy

Nawożenie mikroelementowe jest bardzo ważne w uprawie tej wymagającej rośliny. Kukurydza wykazuje największą wrażliwość na niedobór cynku, dużą na niedobór boru oraz średnią na niedobory miedzi manganu, żelaza. Naturalne zasoby tych mikroelementów w polskich glebach nie zapewniają roślinom prawidłowego rozwoju, dlatego zapotrzebowanie kukurydzy na te składniki trzeba pokryć również przez jej dokarmianie dolistne.

  • Cynk w kukurydzy odpowiada za płodność ziaren pyłku, zwiększa odporność roślin na suszę i choroby oraz poprawia efektywność nawożenia azotowego. Cynk w kukurydzy można zastosować na wiele sposobów, tj. doglebowo w nawozach stałych (zarówno w mikroelementowych, jak i w nawozach wieloskładnikowych, wzbogaconych o ten składnik), doglebowo w postaci oprysku, a także dolistnie. Wybór sposobu aplikacji ma wpływ zarówno na dobór nawozów, jak i ich dawkę. Trzeba pamiętać, że wykorzystanie składnika z gleby jest bardzo niskie i zwykle kształtuje się w zakresie od kilku do kilkunastu procent. Dlatego cynk w kukurydzy uzupełniać powinniśmy nawożeniem dolistnym DR GREEN KUKURYDZA, który zawiera cały zestaw mikroelementów oraz aminokwasów.
  • Bor decyduje o prawidłowym wzroście roślin i reguluje procesy kwitnienia, zawiązywania nasion oraz gospodarkę wodną kukurydzy. Niedobór boru w czasie kwitnienia prowadzi do zakłócenia procesu formowania kolb i objawia się guzikowatością kolb. Szczyty kolb nie są zaziarnione.
  • Miedź jest mniej istotna niż cynk i bor, ale również ma duży wpływ na plonowanie. Jej niedobór powoduje słabe zapylanie, zaburza rozwój ziaren oraz kolb. 
  • Mangan natomiast intensyfikuje fotosyntezę, poprawia wigor rośliny, podnosi odporność na choroby i wpływa na pobieranie przez kukurydzę fosforu oraz azotu z gleby.

Dokarmianie dolistne kukurydzy możemy rozpocząć już w fazie 6 liścia. Powierzchnia asymilacyjna liści pozwala wówczas na dobre pobieranie składników. Dokarmianie można powtórzyć do momentu, kiedy da się wjechać w kukurydzę, nie uszkadzając jej .

Ważna jest nie tylko liczba zabiegów dolistnych, ale również forma składników. Nawozy dolistne powinny zostać podane w formie przyswajalnej dla roślin.  Idealne nawozy dolistne powinny się cechować wysoką koncentracją składników pokarmowych, pełną rozpuszczalnością w niskich temperaturach wody, dobrą mieszalnością oraz wysoką tolerancją na łączenie ze środkami ochrony roślin.

Dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie nawozu DR GREEN KUKURYDZA, który zawiera cały zestaw niezbędnych mikroelementów, aminokwasów oraz witamin.

Produkty używane w uprawie