Producent nawozów dolistnych
Producent nawozów dolistnych
Ostatnia aktualizacja:

Kalendarz siewu i sadzenia warzyw

Poniżej znajdziesz szczegółowy kalendarz siewu oraz sadzenia warzyw. Dodatkowo przedstawiamy w nim wskazówki, jak dbać o poszczególne warzywa, aby rosły zdrowo. Przeczytaj poniższy artykuł.

Jak wykonać rozsady warzyw? Szczegółowe informacje

Warzywa należy wysiać do wielodoniczek, które posiadają rozmiar określony przez producenta. Nasionka możesz także umieścić w multiplatach (jeśli posiadasz siewki, powinieneś je najpierw wypikować). Zanim jednak to zrobisz, donice napełnij odkwaszonym torfem z dodatkiem nawozu PG-Mix (14-16-18-19 S + mikroelementy) w stosunku 0,5 – 1 kg/m3 podłoża. Konkretna dawka zależy od wrażliwości warzywa na zasolenie. W zależności od czasu wzrostu, rozsadę zasil (2 tyg. po wschodach) 0,1% roztworem nawozów wieloskładnikowych o równym składzie N, P oraz K. Szczególnie polecamy odżywke DR GREEN WARZYWA (mikroelementy).

Kalendarz siewu warzyw i sadzenia rozsady na stałe miejsce

WarzywaTermin siewu – do rozsadyWysadzanie na miejsce stałe
Termin IIIIIIVVVIVIIIIIIVVVIVIIVIII
BakłażanXXX
BóbXXXX
Brokuł XXXXXXXXX
BrukselkaXXXX
CebulaXXX
DyniaX
JarmużXXXX
KabaczekXX
KalafiorXXXXXX
KalarepaXXXXXXXX
Kapusta głowiastaXXXXX
Kapusta czerwonaXXXX
OgórekXX
PaprykaXXX
PomidorXXXX
PorXXXXXX
Sałata liściastaXXX
Sałata masłowaXXX
SelerXXXX

Ochrona roślin według programu „Ochrona roślin warzywnych”

W rozsadniku należy szczególnie przestrzegać wartości wymaganych temperatur i wilgotności. Wietrz ostrożnie. Unikaj przeciągów i nagłego spadku temperatur. Przed wysadzaniem na miejsce stałe, rozsadę należy stopniowo hartować. W tym celu wynieś sadzonki na nieosłonięte miejsce lub odsłoń rozsady. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, ze względu na cienką warstwę kutikuli na powierzchni liści.

Kalendarz siewu warzyw bezpośrednio do gruntu


Warzywa

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX
Bób X X
Burak ćwikłowy X X X
Burak liściowy X X X X
Cebula X X
Dynia X
Fasola szparagowa X X X
Groch X X X
Kabaczek X
Koper ogrodowy X X X X X
Marchew X X X X
Ogórek X
Pietruszka korzeń X X X
Por X X
Rukola X X X
Rzodkiew X X X X
Rzodkiewka X X X X X X X X
Sałata liściasta X X X

Kalendarz upraw

Poniżej przedstawiamy kalendarz upraw oraz podajemy najważniejsze informacje o hodowli najpopularniejszych warzyw w Polsce.

Warzywa kapustne

Najpierw zadbaj o podłoże. W tym celu jesienią przygotuj zespół uprawek przedzimowych z głęboką zięblą.

Wiosną zastosuj włókę, bronę oraz kultywator. Kapusty wymagają wyrównanej, pokruszonej, gruzełkowatej ziemi. Warzywa lubią glebę o pH równym oraz wyższym niż 6 jednostek. Podłoże poniżej pH równego 6,0 należy wapnować (gleby ciężkie – wapnem magnezowym, dolomitowym, a gleby lekkie i torfowe – węglanem wapnia).

Uprawa w pierwszym roku po oborniku (30-40 t/ha lub po wiosennym kompostowaniu : 40-60 t/ha). Standardowo po pełnej dawce obornika na 1 ha stosujemy: 100 kg N; 70-90 P2O5 kg; 200-400 kg K2O. Nawozy fosforowe i potasowe korzystnie jest podzielić. Pierwszą część dawki ½ – ¾ wysiewamy pod pług, drugą pod bronę (dje to równomierne rozmieszczenie składników min. w warstwie ornej). Nawożenie azotowe: połowę ustalonej dawki siarczanu amonu, saletry amonowej, saletrzaku rozsiewa się pod bronę przed sadzeniem roślin. Pozostałą dawkę podaje się pogłównie : ½ 2-3 tyg. po przyjęciu się rozsad , drugą dawkę po zwarciu międzyrzędzi.

Mikroelementy warto uzupełnić odżywkami DR GREEN WARZYWA. Korzystnie jest zastosować także makroelementy DR GREEN START, ENERGY, QUALITY w formie dolistnej.

Warzywa korzeniowe: marchew, pietruszka, seler, burak ćwikłowy, pasternak

Zabiegi agrotechniczne: Jesienią – pogłębiona ziębla. Wiosna – orka średnia, wałowanie, kultywatorowanie. Przed siewem zastosuj wał gładki, po siewie bronowanie posiewne.

Marchew

Wymaga podłoża przepuszczalnego, zmeliorowanego o pH w przedziale 6,5-7,5 jednostek. Wapnowanie jesienią wapnem dolomitowym, węglanowo-magnezowym. Marchew jest wrażliwa na świeże wapnowanie. Uprawa w II, III roku po oborniku. W nawożeniu ważny jest stosunek P2O5 do K2O – powinien wynosić 1:1,5. Dawki nawozowe to 80-120 kg N, 80-120 P2O5, 150-250 K2O/ha. Wschodząca marchew jest wrażliwa na zasolenie. Stosowany nawóz powinien być wymieszany z 15 -20 cm warstwą gleby na 2-3 tygodnie przed siewem. Marchew dobrze znosi nawożenie w formie siarczanowej i chlorkowej. Jest wrażliwa na niedobór Cu, B, Zn. Nawożenie uzupełniamy odżywką DR GREEN WARZYWA (mikroelementy) oraz DR GREEN START, w fazie 4 liści, a następnie po 14 dniach: DR GREEN START, ENERGY i DR GREEN BOROWY. Przed zwarciem międzyrzędzi: DR GREEN WARZYWA, DR GREEN QUALITY oraz DR GREEN BOROWY.

Pietruszka

Wymagane pH w przedziale 6,5-7,5 jednostek. Plonuje najlepiej na średnio zwięzłych, gliniasto piaszczystych glebach o bardzo dobrej strukturze, wilgotnych, zasobnych w próchnicę. Wapnowanie wapnem magnezowym lub dolomitowym przed wykonaniem orki zimowej. Uprawa w II-III roku po oborniku lub – na glebach słabych – bezpośrednio po nawozach zielonych, przyoranych jesienią. Wymagania nawozowe pietruszki: 40-60 N; 120-140 P2O5; 180-200 K2O. Nawozy fosforowo-potasowe wysiewamy jesienią, dobrze mieszając z warstwą uprawną gleby. Całkowita dawka azotu wskazana wiosną przedsiewnie pod kultywator lub bronę.

Seler korzeniowy

Wymaga gleb próchniczych, żyznych, dobrze utrzymujących wodę, o uregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych. Źle znosi gleby suche, zlewne, piaszczyste, kwaśne. Optymalne pH to 6,5 -7,5. W roku poprzedzającym uprawę należy stosować wapno magnezowe. Seler uprawia się w pierwszym roku po oborniku (30-40 t/ha) lub po nawozach zielonych. Obornik lub nawozy zielone można zastąpić kompostem (40-60 t) użytym wiosną pod kultywator. Orientacyjne dawki nawozów są niezależnie od nawożenia organicznego i wynoszą: 100-200 kg N; 80-100 P2O5; 200-250 K2O.Wysiew nawozów fosforowo- potasowych jesienią. Seler dobrze znosi nawożenie chlorkami, gorzej toleruje siarczany. Nawozy azotowe: saletra amonowa, saletrzak stosować na kilka dni przed sadzeniem rozsady. Wymieszać z 15 cm warstwą gleby, na podłożach słabszych zastosować dawki dzielone. Konieczne jest nawożenie mikroelementami. Zalecany program DR GREEN.

Burak ćwikłowy

Można go uprawiać na prawie wszystkich glebach oprócz stanowisk podmokłych, zwięzłych, kwaśnych. Wymagane pH w przedziale 6,0-7,5. Uprawa w II-III roku po oborniku. Źle znosi świeże wapnowanie (wapnować pod roślinę uprawiana w przedplonie). Orientacyjne dawki nawozów wynoszą: 80-100 N; 80-100 P2O5; 200-250 K2O; 50 MgO kg/ha. Magnez dostarczyć najlepiej w formie kizerytu, fosfor w postaci superfosfatu potrójnego, potas – w chlorku potasu. Całkowitą dawkę azotu podać na kilka dni przed siewem, dobrze wymieszać (bronowanie, kultywatorowanie). Burak jest wrażliwy na niedobór boru w glebie. Należy go uzupełnić dolistnie, stosując DR GREEN BOROWY i DR GREEN WARZYWA.

Warzywa cebulowe. Cebula, szczypiorek, por

Uprawa jesienna podłoża: głęboka orka. Wiosną uprawki spulchniające. Cebula ma wrażliwy, płytki system korzeniowy. Wymagane pH w przedziale 6,5 -7,8. Gleby mineralne – pH osiągające 5,5 – 6,5. Gleby torfowe – pH między 6,6-7,2. Wapnowanie pod przedplon. Cebula jest wrażliwa na niedobór próchnicy w podłożu, dlatego powinna być uprawiana w pierwszym roku po oborniku (30-40 t/ha). Można go zastąpić kompostem (20-30 t/ha) – stosowanym bardzo wcześnie w danym roku uprawy pod kultywator. Cebula jest wrażliwa na zasolenie i chlorki. Nawożenie fosforowo-potasowe jesienią (K w postaci siarczanowej) z wymieszaniem z 15-20 cm warstwą podłoża. Wiosną, jeśli dawka azotu jest mniejsza od 100 kg, można go podać w całości przed siewem (wymieszać stosując kultywator z 10 cm warstwą gleby). Jeśli dawka N przekracza 100 kg można go podać przed siewem (1/2 dawki) i pogłównie 3 tygodnie po wschodach. Cebula jest wrażliwa na niedobór Zn, Mn, Cu, Mo. Mikroelementy uzupełniamy odżywką DR GREEN WARZYWA 2×2 kg/ha.

Szczypiorek

Wymagane pH waha się między 6,6 -7,2, korzystnie reaguje na nawożenie organiczne. Uprawa w I roku po oborniku (20-30 t/ha). Orientacyjne dawki nawozów to: 40-60 n; 50-70 P2O5; 150-200 K2O kg/ha. Nawozy PK aplikuje się na 1-3 tygodnie przed założeniem plantacji, pod kultywator. Nawozy azotowe pod bronę, bezpośrednio przed siewem nasion. W pierwszym roku uprawy na zbiór liści aplikuje się pogłównie 2-3 dawki po 50 kg N, po ścięciu szczypioru. Najbardziej odpowiednie nawozy w tej uprawie to saletra wapniowa i saletra potasowa.

Por

Wymagane pH między 6,0-7,4, uprawa w II roku po oborniku (30t/ha). Na glebach próchniczych wystarcza nawożenie mineralne. Standardowo zaleca się dawki nawozów takie jak: 150-200 N; 100-160 P2O5; 150-240 K2O. Nawożenie Pk podczas orki jesiennej poprzedzającej uprawę. Dawkę N – 150 kg pod wczesne odmiany należy podzielić: 2/3 pod bronę przesadzeniem rozsady, 1/3 jednorazowo w pierwszej dekadzie czerwca.

Warzywa liściowe: sałata, seler naciowy, szpinak, botwina

Warzywa liściowe mają krótki okres wegetacji, z wyjątkiem selera naciowego. Wysiewane są bezpośrednio w pole. Jeśli uprawiane są jako poplon i w krótkim czasie po zbiorze plonu głównego to należy wykonać orkę siewną z przedłużnikiem, następnie narzędziami spulchniającymi i kruszącymi doprowadzić podłoże do wymaganego stanu.

Nawożenie: jesienią obornik 20-30 t/ha. Orientacyjne dawki nawozów mineralnych łatwo przyswajalnych: 60-80 N, 50-100 P2O5, 100-120 K2O – cała dawka przed siewem lub sadzeniem rozsady. Nawozy P,K można podać w czasie orki jesiennej – przy zbiorze wczesnym, P,K pod kultywator – w przypadku zbioru letniego. Azot można podać w formie mocznikowej lub amonowej – gdy odczyn gleby jest obojętny. Możesz także zasilać 1% roztworem mocznika.

Szpinak

Wymagane pH między 6,5-7,5 – gleby mineralne, 6,0-7,0 – gleby organiczne. Nawożenie standardowe: 80-90 N, 40-60 P2O5, 80-120 K2O. Szpinak lepiej reaguje na chlorki niż na siarczany. Fosfor dobrze jest dostarczyć w postaci superfosfatu potrójnego, potas w postaci KCl. Szpinak jest rośliną wrażliwą na niedobór manganu. Dla uzupełnienia mikroelementów zaleca się stosowanie odżywek dolistnych DR GREEN WARZYWA według naszego programu oraz makroelementy DR GREEN START, ENERGY, QUALITY.

Warzywa rzepowate: rzodkiewka, rzodkiew, rzepa

Siewy wiosenne powinny być poprzedzone tradycyjnymi uprawkami przedzimowymi i wiosennymi, typowymi dla roślin wczesnego siewu. W przypadku gdy warzywa rzepkowate są wysiewane jako poplon należy wykonać podorywkę lub orkę siewną przedpłużnikiem. Po niej bezpośrednio uprawki spulchniające.

Wymagania nawozowe: rzodkiewka pH waha się między 6,0-7,4. Jeśli podłoże jest ubogie w materię organiczną – należy uprawiać po przedplonie nawożonym obornikiem w ilości 30-40 t/ha lub bezpośrednio po dodaniu i wymieszaniu kompostu ze strukturą gleby w ilości 40 t/ha. Standardowo na rzodkiewkę stosujemy 50-60 kg N, 35-55 kg P2O5, 80-120 kg K2O/ha. Nawozy P, K można podać na 2 tygodnie przed siewem rzodkiewki. Azot w postaci siarczanu amonu (warzywa rzepowate są wrażliwe na niedobór siarki), saletry amonowej pod kultywator lub bronę tuż przed siewem. Rzodkiew i rzepę siejemy II lub III rok po oborniku. Wymagane pH między 6,0 – 6,8. Nawożenie: 75 kg N, 80 P2O5, 120-160 K2O. Azot stosujemy w postaci dawek dzielonych: ½ dawki bezpośrednio przed siewem i pod bronę , ½ – dwa tygodnie po wschodach. Rzepowate są wrażliwe na niedobory boru. Konieczne jest zastosowanie odżywki DR GREEN BOROWY lub DR GREEN WARZYWA oraz dolistnie odżywki DR GREEN makroelementowej.

Warzywa strączkowe: fasola, groch, bóg, fasolka szparagowa

Ze względu na głęboki, palowy system korzeniowy wymagana jest głęboka orka przedzimowa. W zależności od rośliny poprzedzającej uprawę roślin strączkowych – ziębla rozpoczyna całokształt uprawy roli albo uprawa poprzedzona jest typowymi uprawkami pożniwnymi. W przypadku uprawy fasoli konieczna jest orka wiosenna.

Fasola

Wymagane pH mieści się w przedziale 6,5 -7,8 jednostek. Fasola jest wrażliwa na świeże wapnowanie (wapnować przed uprawą przedplonu). Na gleby lekkie, ubogie w substancje organiczne należy przed siewem podać obornik w ilości 20-30 t/ha. Nawozy azotowe (sal amonowa, saletrzak) w ilości 30-40 kg (gdy gleba szczepiona bakteriami brodawkowymi) lub 50-60 kg N/ha, gdy gleba nie była szczepiona zastosować pod bronę na kilka dni przed siewem nasion. Fosfor i potas w ilości 55-80 P2O5 i 80-120 K2O można stosować jesienią lub wczesną wiosną. Fasola ma zwiększone zapotrzebowanie na Mo, Fe, Mn oraz Cu. Wymaga dolistnego zasilania odżywkami DR GREEN wg programu.

Groch

Wymagane pH między 6,5 – 7,6. Groch jest wrażliwy na niskie pH i niedobór magnezu. Wymagane jest wapnowanie wapnem magnezowym lub dolomitowym. Groch uprawia się w II lub III roku po oborniku. Na gleby piaszczyste, pod odmiany wczesne można podać 20 t obornika jesienią, przed uprawą. Na gleby ubogie w azot (<30 mg/l) podajemy przedsiewnie saletrzak lub saletrę amonową 40 kg N/ha, a z orką przedzimową superfosfat i KCl.

Warzywa psiankowate: pomidor, ziemniak, papryka

Wymagane uprawki przedzimowe z głęboką zięblą, ze względu na głęboki system korzeniowy. Wiosną – tradycyjny zespół uprawek wiosennych. Na glebach ciężkich może być konieczna orka wiosenna. Warzywa psiankowate uprawia się stosując dużą rozstawę międzyrzędzi – często stosuje się uprawki międzyrzędowe niszczące wschody chwastów. Można tez stosować płytkie spulchnianie pielnikami.

Wymagane pH: pomidor między 5,7 -7,5 jednostek, papryka pomiędzy 6,7 – 7,2 jednostek, ziemniak 6,0 jednostek. Warzywa psiankowate są wrażliwe na niedobór wapnia. Jesienią wapnowanie wapnem węglanowo-magnezowym lub dolomitem. Doglebowo jesienią stosujemy 30-40 t obornika /ha lub 70-80 t kompostu pod kultywator. Psiankowate mają duże wymagania pokarmowe: standardowo na 1 ha stosuje się 100-150 kg N, 80- 100 kg P2O5, 150-200 K2O. ½ dawki fosforu i potasu stosujemy jesienią przed orką przedzimową, a ½ wiosną pod kultywator. Ziemniaki wczesne nawozimy tylko fosforem oraz potasem, na odmiany późniejsze zwiększamy nawożenie azotowe w zależności od terminu zbioru 60-120 kg N/ha.

Gdy późno zbierasz warzywa, zastosuj 2/3 dawki nawożenia podstawowego oraz 1/3 przed ostatnim obredlaniem. Psiankowate są wrażliwe na niedobór boru, miedzi, molibdenu, manganu oraz cynku. Niezbędne jest stosowanie odżywek DR GREEN BOROWY i DR GREEN WARZYWA – w celu zapewnienia optymalnych dawek mikroskładników. Zaleca się zastosowanie dolistne odżywek makroelementowych DR GREEN. Papryka jest szczególnie wrażliwa na wahania wilgotnościowe (reaguje zrzucaniem zawiązków)

Warzywa dyniowate: ogórek oraz dynia

Zabiegi agrotechniczne są analogiczne do tych przedstawionych powyżej. Wymagane pH warzyw dyniowatych to 6,0-7,2 jednostek. Wapno magnezowe przy uprawie będącej przedplonem, obornik jesienią 30-40 t/ha. Ze względu na płytki system korzeniowy ogórka i szybki przyrost masy wegetatywnej, dawki dostarczanych nawozów powinny być bardzo duże (niezależnie od tego, że zapotrzebowanie ogórka na nawozy jest niewielkie). Ogórek na początku wegetacji pobiera przede wszystkim azot, w fazie owocowania fosfor i potas. Orientacyjne dawki nawozów: 120-200 kg N, 200-300 kg P2O5, 150-360 kg K2O. Azot i 2/3 dawki potasu podać przedsiewnie pod bronę lub kultywator. 1/3 dawki potasu podać pogłównie (zawiązywanie owoców). Podstawowym nawozem dla dyniowatych jest obornik (30-40t). Ze względu na płytki system korzeniowy i wrażliwość na niedobór wody nawożenie organiczne jest bardzo ważne. Zaleca się zastosowanie nawozów dolistnych DR GREEN wg programu nawożenia na ogórka.

Mamy nadzieję, że nasze powyższe rady przydadzą się podczas codziennej pracy w ogrodzie. Życzymy powodzenia!