Producent nawozów dolistnych
Producent nawozów dolistnych
Ostatnia aktualizacja:

Skuteczny krok w walce z suszą

W ostatnim trzydziestoleciu w Polsce obserwuje się wzrost nasilenia występowania suszy rolniczej, czego przyczyną są zmiany klimatyczne, od których rolnictwo jest w bardzo dużym stopniu zależne. Zmiany te powodowane są widoczną tendencją wzrostu temperatury powietrza i zmniejszeniem ilości opadów atmosferycznych w ciągu roku, co pogarsza strukturę bilansu wodnego, a w efekcie prowadzi do zmniejszenia wielkości i obniżenia jakości plonu. W systemie monitoringu suszy rolniczej obserwuje się coraz mniejsze wartości klimatycznego bilansu wodnego, co oznacza, że występujące okresy suszy będą coraz bardziej dotkliwe.

Susza rolnicza jest poważnym problemem gospodarczym i społecznym, powstającym na skutek działania niesprzyjających warunków środowiskowych, w tym przede wszystkim meteorologicznych, hydrologicznych oraz glebowych. Wyróżnić można suszę atmosferyczną (niski potencjał wody w powietrzu), suszę glebową (niski potencjał wody w glebie) oraz suszę fizjologiczną (zasolenie powodujące obniżenie potencjału wody w glebie). Każdy z wymienionych rodzajów suszy może spowodować zachwianie równowagi w gospodarce wodnej rośliny i doprowadzić do powstania deficytu wody w komórkach i tkankach, co w konsekwencji może wywołać zaburzenia funkcji życiowych roślin, prowadząc do zahamowania ich wzrostu i rozwoju, a w przypadku długotrwałego braku wody do zamierania tkanek.

Cechą charakterystyczną roślin uprawnych, w tym szczególnie zbóż jarych, jest wysoka wrażliwość na niedobory wody, które powstają w momencie, gdy zapotrzebowanie rośliny na wodę nie jest w pełni pokrywane przez opady atmosferyczne i zasoby wody łatwo dostępnej w glebie. Badania wykazały, że najwyższa wrażliwość na deficyt wody przypada na okres od około dziesięciu dni przed początkiem kłoszenia, aż do osiągnięcia dojrzałości mlecznej. W warunkach klimatycznych Polski, za najważniejszy czynnik ograniczający wielkość plonu zbóż jarych uznaje się okresy bezopadowe, występujące w szczególności wiosną i wczesnym latem.

Warto zaznaczyć, że dla rolnictwa ważne są uprawy dobrze plonujące, a nie jedynie przeżywające w warunkach ograniczonego dostępu wody.

Wychodząc naprzeciw temu problemowi, nowatorskie formuły MicroActive™ oraz MacroActive™, zawarte w nawozach DR GREEN podnoszą efektywność wykorzystywania wody przez rośliny uprawne, co jest kluczowe do utrzymania poziomu plonowania i do jego dalszego podnoszenia w warunkach prognozowanej suszy. Poprzez skuteczną intensyfikację wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego oraz poprawę jakości i przekroju naczyń przewodzących, usprawniają pobieranie i przewodzenie wody, znajdującej się w głębokich warstwach gleby oraz zawartych w niej niezbędnych składników pokarmowych. Dodatkowo, zoptymalizowane składy pierwiastkowe naszych nawozów biorą udział w regulacji ruchów aparatów szparkowych w procesie transpiracji, prowadząc do utrzymania pełnego turgoru komórek i jędrności tkanek roślinnych, co przeciwdziała zahamowaniu wzrostu i spadkowi plonu w okresach deficytu wody.

Artykuły które Cię zainteresują