Producent nawozów dolistnych
Producent nawozów dolistnych

Regulamin Promocji „Darmowa Analiza”

 1. Organizator Promocji
  • Organizatorem promocji jest DR. GREEN Sp. z o.o., z siedzibą w Chrzanowie 32-500, na ul. Fabrycznej 16.
 2. Czas trwania Promocji
  • Promocja trwa od 17 czerwca 2024 do 15 października 2024 roku.
 3. Zasady Promocji
  • Za każde zakupione 400 g DR GREEN PRIME w okresie trwania promocji klient otrzyma voucher na darmową analizę materiału siewnego.
  • Promocja obowiązuje zarówno w punktach dystrybucji, u Ambasadora
   DR GREEN, jak i na stronie internetowej www.dr-green.pl
 4. Warunki Otrzymania Vouchera
  • Voucher na darmową analizę zostanie przekazany klientowi bezpośrednio po dokonaniu zakupu wraz z torbą papierową na materiał siewny i kopertą papierową z adresem zwrotnym.
  • W przypadku zakupu online, voucher zostanie wysłany wraz z zamówieniem.
 5. Realizacja Vouchera
  • Voucher na darmową analizę można zrealizować w dniach: od 17 czerwca 2024 do 30 października 2024 roku.
  • Voucher można wykorzystać tylko raz.
 6. Wyłączenia i Ograniczenia
  • Promocja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi przez
   DR. GREEN Sp. z o.o.
  • Voucher nie może być wymieniony na gotówkę ani na inne produkty lub usługi.
  • Promocja jest dostępna dla klientów indywidualnych (czyt. zamówienie zrealizowane u Ambasadora DR GREEN), w punktach dystrybucji i na stronie www.dr-green.pl
 7. Postanowienia Końcowe
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub
   jej odwołania w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
  • Wszelkie zmiany w regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej www.dr-green.pl
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 8. Kontakt
  • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących promocji, prosimy o kontakt z DR. GREEN Sp. z o.o. pod numerem telefonu +48 32 712 11 00 lub adresem e-mail sekretariat@dr-green.pl

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2024 roku.